25/08/2017 Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2017 của PVCFC
Lượt xem: 303
Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2017 của PVCFC
27/07/2017 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2017 của PVCFC
Lượt xem: 1090
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2017 của PVCFC
27/07/2017 Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2017 của PVCFC
Lượt xem: 947
Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2017 của PVCFC
10/05/2017 Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của PVCFC – Audited financial statements for the year ended 31 December 2016 of PVCFC
Lượt xem: 637
Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của PVCFC – Audited financial statements for the year ended 31 December 2016 of PVCFC
25/04/2017 Công bố Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2017 của PVCFC
Lượt xem: 1023
Công bố Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2017 của PVCFC

1 2 
120.jpg