Số lượt xem: 1873
I. Giới thiệu phòng Quản lý chất lượng
- Phòng QLCL thuộc Ban Kỹ thuật Công nghệ- Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.

- Hệ thống Quản lý chất lượng đáp ứng theo yêu cầu ISO 9001:2008. Phòng thử nghiệm đã được Văn phòng công nhận chất lượng - BoA công nhận phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005. Số hiệu VILAS 673.- Phân tích kiểm nghiệm hóa, hóa lý theo yêu cầu của khách hàng trên các lĩnh vực phân bón, thành phần khí thiên nhiên, khí  nguyên liệu, nước sinh hoạt, nước thải, hóa chất nguyên liệu đầu vào, các anion trong nước, các kim loại trong nước…Sử dụng các trang thiết bị hiện đại của các hãng Agilent, Agilent-Wasson, Shimadzu, Mettler Toledo, Metrohm, Jenway,…Các chuyên gia, kỹ sư Phòng Quản lý Chất lượng - Nhà máy Đạm Cà Mau

1. Phòng phân tích sắc ký- Phân tích các thành phần khí dầu mỏ, khí dầu mỏ hóa lỏng, khí công nghệ trong quá trình chế biến bằng thiết bị phân tích sắc ký khí Agilent, Agilent-Wasson cho phép phân tích các hàm lượng hydrocacbon từ C1 đến C9, các hợp chất lưu huỳnh.

- Phân tích tổng lưu huỳnh trong khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), sản phẩm dầu mỏ sau chưng cất…có hàm lượng thấp bằng thiết bị TS 3000-ThermoScientific-England.

2. Phòng phân tích tổng hợp- Thiết bị chuẩn độ tự động G20; T50: dễ dàng thực hiện các phương pháp chuẩn độ Axit-Bazơ; Oxy hóa-khử cho kết quả nhanh chóng, chính xác. 

- Thiết bị phân tích hàm lượng nước bằng phương pháp chuẩn độ Karl Fischer V30; Coulum metric C30-Mettler Toledo-Switzerland, kết quả phân tích chính xác đến ppb.

    - Thiết bị sắc ký trao đổi ion 882 Compact IC-Metrohm- Switzerland : phân tích các anion: F-, Cl-, Br-, NO3-, PO43-, NO2-, SO42- và các cation: Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+, Mg2+ , Ca2+, Sr2+, Ba+, NH4+ ở hàm lượng thấp, giới hạn phát hiện 0.05 ppm.

- Máy Quang kế ngọn lửa Jenway-UK phân tích các cation. Na ≥ 0.2 ppm; K ≥ 0.2 ppm; Li ≥0.25 ppm; Ca ≥ 15 ppm; Ba ≥ 30 ppm.

- Phân tích tổng Nitơ trong các loại phân bón (phân khoáng đơn, khoáng phức hợp, khoáng hỗn hợp, phân hữu cơ, hữu cơ vi sinh, hữu cơ sinh học, hữu cơ khoáng, than bùn) bằng hệ thống phá mẫu và chưng cất hiện đại của hãng Buchi- Switzerland.

- Phân tích hàm lượng hữu cơ, axit humic, fulvic, vi lượng (TE) bao gồm kẽm, magiê, borat…trong than bùn, phân bón hữu cơ.

3. Phòng phân tích các chỉ tiêu kim loạiĐược trang bị máy quang phổ hấp thu nguyên tử AAS 7000 kết hợp lò graphit GFA-7000 và bộ hút mẫu tự động ASC-7100  hiện đại của Shimadzu-Japan  có khả năng phân tích các kim loại (Fe, Ni, Cr, Mg, Zn…) trong mẫu nước, phân bón với hàm lượng ppb.

4. Phòng phân tích các chỉ tiêu trong mẫu nước - Được trang bị các thiết bị hiện đại (UV-VIS Shimadzu-Japan , OCMA 350-Horiba-Japan, máy pH, độ dẫn của Mettler Toledo-Switzerland….);

- Phân tích các chỉ tiêu nước sinh hoạt, nước thải;

- Xác định pH, Độ dẫn, TDS, TSS, độ đục trong nước;

- Phân tích dầu trong nước thải;

- Kiểm tra độ nhớt dầu bôi trơn, phân tích hàm lượng nước trong dầu bôi trơn theo Phương pháp chuẩn độ điện thế, thiết bị C30 Mettler Toledo-Switzerland.
Tất cả các thiết bị phân tích hằng năm được bảo trì  bởi đại diện nhà sản xuất tại Việt Nam và được hiệu chuẩn theo qui định của Văn phòng công nhận chất lượng – BoA.

II. Năng lực thử nghiệm:
Thiết bị phân tích được sản xuất từ các nước thuộc nhóm EU/G7 nên có tính chính xác và độ ổn định cao. Qua quá trình sử dụng được đầu tư thêm các thiết bị hiện đại khác nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong công tác phân tích, kiểm nghiệm. Luôn cập nhật các phương pháp tiêu chuẩn mới nhằm nâng cao năng lực thử nghiệm của phòng.

Danh mục thiết bị chính & các chỉ tiêu phân tích tại đây. 

120.jpg