15/09/2015 Người dùng hệ thống SAP ERP quyết định thành công cho dự án
Lượt xem: 4093
Đó là khẳng định của ông Bùi Minh Tiến – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) tại buổi giao lưu, chia...
10/09/2015 Rà soát công tác triển khai dự án ERP tại PVCFC
Lượt xem: 1593
Ngày 8/9/2015, Ban dự án ERP tổ chức cuộc họp nhằm rà soát, đánh giá công tác thực hiện dự án ERP trước...
10/08/2015 Vai trò của hệ thống ERP (Enterprise Resource Planning) trong quản lý doanh nghiệp
Lượt xem: 4800
Hiện nay, Việt Nam đã bước vào một giai đoạn hội nhập quốc tế sâu sắc và toàn diện hơn bao giờ hết. Tính đến năm 2011,...

120.jpg