Mục tiêu chiến lược
Xây dựng công ty có hệ thống quản lý tiên tiến, hiện đại; Hợp tác chặt chẽ với các đối tác trong và ngoài nước làm gia tăng chuỗi giá trị.

Đảm bảo vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả Nhà máy Đạm Cà Mau, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến và tối ưu hoá sản xuất.

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống phân phối bền vững để tiêu thụ hiệu quả toàn bộ sản phẩm do Nhà máy Đạm Cà mau sản xuất; Xây dựng và phát triển thương hiệu “Đạm Cà Mau – Hạt Ngọc Mùa Vàng” trở thành thương hiệu hàng đầu trong nước và khu vực.

Đầu tư có hiệu quả các dự án phục vụ đa dạng hoá sản phẩm; hình thành Trung tâm nghiên cứu phát triển và ứng dụng các sản phẩm phân bón phục vụ nông nghiệp và cung cấp dịch vụ khách hàng.

Mục tiêu tổ chức, quản lý
Phát triển nguồn nhân lực trình độ cao phục vụ sản xuất kinh doanh, nâng lên tầm có những chuyên gia đầu ngành. Tiến tới cung cấp dịch vụ nhân lực ra nước ngoài. 

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp: “Ân cần - Thân thiện, Chuyên nghiệp - Sáng tạo, Trách nhiệm - Hài hoà”.

Hoàn thiện và phát huy hiệu quả sử dụng các hệ thống quản trị tiên tiến trên cơ sở tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (ERP, RBI, CMMS, KPI,...) vào quá trình SXKD.

Mục tiêu sản xuất
Vận hành Nhà máy Đạm Cà Mau hiệu quả, an toàn, ổn định (105% công suất thiết kế). 

Nghiên cứu nâng công suất nhà máy Đạm Cà Mau, tối ưu hoá sản xuất để nâng cao hiệu quả và duy trì tuổi thọ của thiết bị trong từng giai đoạn.

Đa dạng hóa sản phẩm phân bón Urê, phân bón tổng hợp, phân bón vi sinh phục vụ cải tạo đất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Phát triển dịch vụ đào tạo vận hành, bảo dưỡng, chạy thử và quản lý chất lượng cho các nhà máy tương tự.

Mục tiêu kinh doanh
Duy trì chiếm lĩnh tối thiểu thị trường Tây Nam Bộ 65%,Đông Nam Bộ 30%, thị trường Campuchia 50% trong giai đoạn 2015 – 2020. Mở rộng thị trường xuất khẩu phân đạm tại Thái Lan và các nước Châu Á khác gần Việt Nam.

Tổ chức kinh doanh, phát triểnthương hiệu “Đạm Cà Mau” là một trong những thương hiệu có uy tín trên thị trường trong nước và khu vực Đông Nam Á từ năm 2015. 

Xây dựng kênh phân phối hiệu quả, phát triển ra hầu hết các địa phương trên toàn quốc cho sản phẩm Đạm Cà Mau (bao gồm cả sản phẩm mới). Áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý để kiểm soát chặt chẽ hệ thống kênh phân phối.

Tham gia tích cực vào các chuỗi liên kết hoạt động kinh doanh khép kín từ khâu Giống - Phân bón - Chế biến - Dịch vụ các sản phẩm nông nghiệp nhằm gia tăng giá trị dịch vụ và vị thế của Công ty.

Mục tiêu đầu tư mở rộng và phát triển
Đầu tư mở rộng sản xuất các sản phẩm mới nhằm nâng cao sản lượng phân bón sản xuất từ nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương.

Tiếp tục nghiên cứu và đầu tư chiều sâu các dự án sản xuất phân bón nhằm cải tạo đất để làm giàu chất dinh dưỡng trong đất, nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp.

Nghiên cứu và xem xét đầu tư các dự án sản xuất các sản phẩm mới dựa trên nguồn nguyên liệu từ các nhà máy lọc hoá dầu.

Khai thác và đầu tư mở rộng các hệ thống kho bãi, hậu cần và thiết bị công nghệ của Nhà máy nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Mua hoặc đầu tư góp vốn vào doanh nghiệp có cùng ngành nghề chính với Công ty phù hợp với định hướng phát triển của Công ty khi có cơ hội thuận lợi.

Tìm kiếm cơ hội và đầu tư các dự án SKXD phân bón, hóa chất trong và ngoài nước.

Mục tiêu tài chính
Xây dựng hệ thống quản trị tài chính tiên tiến.

Phát huy tối đa hệ thống ERP phục vụ công tác báo cáo quản trị và tham mưu quản trị tài chính doanh nghiệp.

Các chỉ tiêu tài chính luôn an toàn và kiểm soát chặt chẽ rủi ro tài chính.
Sử dụng vốn hiệu quả, đảm bảo vốn luôn được bảo toàn và phát triển.

Mục tiêu quan hệ cộng đồng
Xây dựng hình ảnh thân thiện của Công ty đối với cộng đồng, đặc biệt là với nông dân. Thực hiện tốt công tác ASXH, gắn lợi ích của người dân làm nông nghiệp với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác ASXH theo chủ trương của Tập đoàn và của Công ty. Hướng tới nằm trong nhóm công ty dẫn đầu về công tác an sinh xã hội và bảo vệ môi trường.

120.jpg