Rà soát công tác triển khai dự án ERP tại PVCFC
Lượt xem: 1562
Ngày 8/9/2015, Ban dự án ERP tổ chức cuộc họp nhằm rà soát, đánh giá công tác thực hiện dự án ERP trước khi bước vào giai đoạn đào tạo và kiểm thử hệ thống.Đến thời điểm hiện nay, hầu hết dữ liệu PVCFC cung cấp đã được đưa vào hệ thống, đạt kế hoạch đề ra. Hiện tại, người sử dụng có thể đăng nhập vào hệ thống để thực hành nghiệp vụ. Ban dự án và nhà thầu đang xây dựng các kịch bản kiểm thử để đảm bảo hệ thống sau khi đi vào vận hành có thể đáp ứng hầu hết các tình huống công việc.Tham dự và chỉ đạo cuộc họp, ông Bùi Minh Tiến – TGĐ PVCFC, Trưởng ban chỉ đạo triển khai dự án ERP phát biểu: “Dự án ERP đang chuẩn bị bước vào  giai đoạn kiểm thử và đào tạo các Key-users, End-users, với mục tiêu đào tạo các kỹ năng vận hành, sử dụng thuần thục các thao tác trên hệ thống. Vì vậy, chúng ta cần phải thông tin cho mọi thành viên trong toàn công ty biết để họ hiểu rõ hơn về công việc mà ban chỉ đạo ERP của công ty đang làm, với mong muốn mọi thành viên trong công ty điều đồng sức, đồng lòng qua đó tạo nên team work liên kết vững chắc, thấu hiểu và chia sẻ cho các thành viên trong quá trình triển khai, để đạt đúng tiến độ và đạt được mục tiêu của dự án”.


120.jpg