Đạm Cà Mau trách nhiệm với cộng đồng

Những ngày tháng 7/2013, hoà cùng niềm vui cán mốc 1 triệu tấn, 10 căn nhà tình nghĩa tại xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau cũng đã được bàn giao và đưa vào sử dụng. Tất cả những hộ gia đình được hỗ trợ kinh phí xây tặng nhà đều là các thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ hoặc người có công,sức khoẻ yếu, điều kiện kinh tế vô cùng khó khăn. Sự hỗ trợ kịp thời và ý nghĩa của PVCFC chính là nguồn lực vật chất và tinh thần quan trọng góp phần động viên các gia đình vượt qua khó khăn, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.