Cơ cấu tổ chức

PVCFC thực hiện công tác quản trị dựa trên nguyên tắc minh bạch và kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động của Công ty, từ đó đảm bảo tốt nhất vai trò của các bên liên quan, tăng năng suất lao động góp phần phát triển PVCFC một cách hiệu quả
Ông Văn Tiến Thanh

Tổng Giám đốc

Ông Trần Chí Nguyện

Phó Tổng Giám đốc

Nguyễn Thị Hiền

Phó Tổng Giám đốc

Ông Lê Ngọc Minh Trí

Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Tuấn Anh
Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Thanh Tùng
Phó Tổng Giám đốc/Giám đốc Nhà máy
Ông Đinh Như Cường

Kế toán Trưởng

Công ty Cổ Phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Trụ sở chính

Lô D, Khu CN Phường 1, Đường Ngô Quyền, Phường 1, Tp. Cà Mau
Tel: 0290.3819000
Fax: 0290.3590501
Email: info@pvcfc.com.vn  


 

Văn phòng Tp.Hồ Chí Minh

Tầng 18, tòa nhà Petroland, số 12 Tân Trào, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: 028.5417.0555
Fax: 028.5417.0550
Email: info@pvcfc.com.vn

Đăng ký nhận bản tin